Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinta on organisaation kykyä varmistaa toimintansa tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa häiriötilanteissa.

Jatkuvuudenhallinta

Liiketoiminnan jatkuvuus on organisaation kykyä jatkaa tuotteiden ja palveluiden toimittamista hyväksyttävissä olevalla aikavälillä ja ennalta määritellyllä kapasiteetilla häiriön jälkeen. Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyy oleellisesti häiriötilanteista toipuminen ja sen toipumisen kesto ajallisesti.

Organisaation on määriteltävä ulkoiset ja sisäiset asiat, jotka ovat olennaisia organisaation tarkoituksen kannalta ja jotka vaikuttavat organisaation kykyyn saavuttaa liiketoiminnan jatkuvuudelta halutut tulokset. Tämä tarkoittaa käytännössä, että organisaation on tunnistetteva itselleen tärkeät ja kriittiset toiminnat, joita se välttämättä tarvitsee toimiakseen.

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi ja riskien arviointi

Organisaation on toteutettava järjestelmällinen prosessi häiriön aiheuttamien liiketoiminnallisten vaikutusten analysointia ja sen aiheuttamien riskien arviointia varten sekä ylläpidettävä kyseistä prosessia. Organisaation on katselmoitava liiketoiminnan vaikutusanalyysiä ja riskien arviointia suunnitelluin aikavälein tai kun organisaatiossa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Liiketoiminnan jatkuvuusstrategiat ja -ratkaisut

Liiketoiminnan vaikutusanalyysin ja riskien arvioinnin tuotosten perusteella organisaation on tunnistettava ja valittava liiketoiminnan jatkuvuusstrategiat, joissa otetaan huomioon eri vaihtoehtoja häiriöitä edeltävälle ajalle, häiriön tapahtuma-ajalle ja sen jälkeiselle ajalle. Liiketoiminnan jatkuvuusstrategioiden on koostuttava yhdestä tai useammasta ratkaisusta.

Strategioiden ja ratkaisujen tunnistaminen

Tunnistaminen on perustuttava siihen, missä määrin strategiat ja ratkaisut

  • täyttävät vaatimukset, jotka koskevat ensisijaisten toimintojen jatkamista ja palauttamista määritellyllä aikataululla ja sovitulla tasolla
  • suojaavat organisaation ensisijaisia toimintoja
  • vähentävät häiriön todennäköisyyttä
  • lyhentävät häiriön kestoaikaa
  • rajoittavat häiriön vaikutusta organisaation tuotteisiin ja palveluihin
  • mahdollistavat resurssien riittävän saatavuuden.

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma on dokumentoitu tieto, joka ohjaa organisaatiota reagoimaan häiriöön ja palautumaan sekä jatkamaan ja palauttamaan tuotteiden ja palvelujen toimittamisen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Liiketoiminnan vaikuttavuusanalyysi BIA

BIA on prosessi , jossa analysoidaan häiriön vaikutuksia organisaatioon ajan kuluessa. BIA:n tuloksena saadaan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien vaatimusten toteamus sekä niiden perustelut.

Riski

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Riski on poikkeama odotetusta. Se voi olla myönteinen tai kielteinen. Riski kuvataan usein mahdollisiin tapahtumiin ja seurauksiin tai niiden yhdistelmään.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Residential

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Commercial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Snow Removal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
g

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
1

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
L

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
g

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
1

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.
L

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Brandt Johnson

Principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Steve Rodgers

Head Landscaper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Ryan Washington

Operations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

Materials That Inspire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur mollis ante non volutpat. Nam diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna posuere lobortis felis.”

Sam Pearson

Homeowner

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur mollis ante non volutpat. Nam diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna posuere lobortis felis.”

Janice Jones

Homeowner

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.